enlx.jpg

Pingxian Intelligent Equipment (Shenzhen) Co., Ltd

Contact:Manager Liu

Tel:+86-755-28182129

Email:linda-liu@pxkj.com

Web:www.pxkj.com.cn

Add:No. 20, Liguang New Industrial Zone, Longhua New District, Shenzhen, Guangdong, China

Contact information

Pingxian Intelligent Equipment (Shenzhen) Co., Ltd

Contact:Manager Liu

Tel:+86-755-28182129

Email:linda-liu@pxkj.com

Web:www.pxkj.com.cn

Add:No. 20, Liguang New Industrial Zone, Longhua New District, Shenzhen, Guangdong, China

刘素企业微信d.jpg

       Enterprise WeChat

Service
 
 
——————
Telephone
Contact:Manager Liu Tel:+86-755-28182129
‍Please add wechat